Wijndomeinen liggen over het algemeen in gebieden die gunstig gelegen zijn qua klimaat, bodemsoort en ondergrond, de topografie zoals geografische hoogte, helling en ligging ten opzichte van de zon en mogelijke invloed van winden, neerslag en rivieren of andere waterpartijen. Deze elementen vormen de zogenaamde ‘terroirs’ in brede zin geschikt om aan wijnbouw te doen. Als onderdeel van het ‘terroir’ kan de samenstelling van de wijngaardbodem en ondergrond een niet onbelangrijke invloed uitoefenen op de wijnbouwmogelijkheden van de wijnbouwer en op de te verwachten kwalitatieve eigenschappen van de geproduceerde wijnen en dus de wijnstijl. Onderstaande tabel geeft een vrij volledig maar zeer beknopt overzicht.